Sprawdź aktualny status zamówienia

Uruchom cykliczne doładowanie telefonu

Opcja status transakcji umożliwia sprawdzenie stanu transakcji.