Sprawdź aktualny status zamówienia

Opcja status transakcji umożliwia sprawdzenie stanu transakcji.